Pašvaldībā Iedzīvotājiem
No 16. līdz 30. aprīlim aicinām piedalīties balsojumā par sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā atbalstītajiem projektiem

No 16. aprīļa plkst. 9.00 līdz 30. aprīlim plkst. 9.00 Preiļu novada pašvaldība aicina ikvienu Preiļu novada iedzīvotāju, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un ir deklarēts Preiļu novadā, piedalīties balsojumā par sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā atbalstītajiem projektiem.

Kā to izdarīt?

  1. Dodieties uz interneta vietni https://lemejs.lv/preili;
  2. Lūdzu, spiediet pogu "Autorizēties" (labajā augšējā stūrī) un izvēlieties jums ērtāko autorizācijas rīku: SEB, Swedbank, Luminor, Citadele vai eParaksts;
  3. Spiediet “Pievienoties grupai”;
  4. Spiediet pogu “Sākt aptauju”, lai ieietu balsošanas daļā. Balsošana būs iespējama līdz 2024. gada 30. aprīļa plkst. 09.00;
  5. Atveriet sadaļu “Balsojumi”, izvēlieties atbilstošo variantu un nospiediet pogu “Balsot”;
  6. Dokumentu sadaļā variet iepazīties ar informāciju par projektu;
  7. Pēc balsojuma veikšanas izrakstieties no platformas (poga labajā augšējā stūrī).

Balsot iespējams arī manuāli pagastu pārvaldēs un pilsētā. Aicinām iepazīties ar sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa balsošanas grafiku Preiļu novada pagastu pārvaldēs un Preiļu pilsētā:

Pagasta pārvaldes nosaukums

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Aglonas pagasta pārvalde

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-17.00

08.30-16.00

Aizkalnes pagasta pārvalde

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Galēnu pagasta pārvalde

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

Sīļukalna pagasta pārvalde

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

Stabulnieku pagasta pārvalde

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-17.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Silajāņu pagasta pārvalde

 

09.00-12.00

09.00-17.00

 

09.00-12.00

Riebiņu pagasta pārvalde

09.00-15.00

09.00-15.00

09.00-15.00

09.00-15.00

09.00-15.00

Rušonas pagasta pārvalde

09.00-12.00

 

 

09.00-12.00

09.00-12.00

Pelēču pagasta pārvalde

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

Saunas pagasta pārvalde

09.00-16.00

09.00-16.00

 

09.00-16.00

 

Upmalas pagasta pārvalde

08.00-16.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-16.00

Rožkalnu pagasta pārvalde

08.00-16.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-16.00

Vārkavas pagasta pārvalde

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

Preiļu pagasta pārvalde

09.00-12.00

09.00-12.00

-

09.00-12.00

09.00-12.00

Preiļu novada pašvaldības kanceleja

08.00-16.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-16.00

Balsot var par vienu projektu katrā balsošanas apgabalā vienu reizi. Ar projektu aprakstiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar aptaujas organizatoriem, zvanot uz tālruni +371 26636243 vai rakstot uz e-pastu dome@preili.lv.

Pateicamies par iesaisti līdzdalības projektu īstenošanā!

Piedaloties balsojumā, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas datus apstrādās datu pārzinis – Preiļu novada pašvaldība, (reģistrācijas Nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301), ar nolūku noskaidrot, kuru sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā izvirzīto projektu īstenošanu Jūs atbalstāt.

Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “e” apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Jebkurus fizisko personu datus Preiļu novada pašvaldība izmanto atbilstoši privātuma politikai un ārējo normatīvo aktu prasībām. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.preili.lv sadaļā “Pašvaldība/ Personas datu aizsardzība”.

Informāciju sagatavoja