Darbinieki

Ilona Indriksone

Vadītājas p.i.; Jaunatnes lietu speciāliste
ilona.indriksone [at] preili.lv

Kristīne Cīmane

Vecākā komercdarbības speciāliste
kristine.cimane [at] preili.lv

Ilze Piskunova

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.piskunova [at] preili.lv

Elgars Stupāns

Sabiedrisko attiecību speciālists (redaktors)
elgars.stupans [at] preili.lv

Inese Anina

Galvenā noformēšanas māksliniece - 206. kabinets
inese.anina [at] preili.lv

Ineta Liepniece

Vecākā eksperte sadarbībā ar NVO
ineta.liepniece [at] preili.lv

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas nolikumu, Daļas galvenie uzdevumi un kompetences ir:

 • nodrošināt pašvaldības sabiedrisko attiecību mērķu sasniegšanu, sadarbības nodrošināšanu ar uzņēmējiem, jauniešu mērķauditoriju un remigrantiem, nevalstiskajām organizācijām un biedrībām, pilsētvides noformējumu izveidi atbilstoši valsts un gadskārtu svētkiem, kā arī pašvaldības video, audio un vizuālo materiālu izstrādi;
 • sagatavot administratīvos aktus savas kompetences robežās;
 • sniegt informāciju un atskaites par Daļas darbu;
 • ievērot daļas dokumentācijas, tai skaitā projektu realizācijas dokumentu sagatavošanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai;
 • piedalīties domes lēmumprojektu, saistošo noteikumu, nolikumu un instrukciju, iekšējo normatīvo aktu u. c. dokumentu izstrādē jomas ietvarā;
 • piedalīties pašvaldības attīstības plānošanas procesā un sniegt priekšlikumus par novada attīstības iespējām, tai skaitā finanšu un investīciju piesaisti;
 • pēc vadības aicinājuma vai rīkojuma piedalīties pašvaldības veidotajās komitejās, komisijās, darba grupās, sapulcēs, atbilstoši funkcijām;
 • informēt tiešo vadītāju par nepieciešamajām darbībām darba kvalitātes uzlabošanai un pienākumu izpildei;
 • savu kompetenču ietvaros piedalīties Pašvaldības pastāvīgajās komitejās un domes sēdēs;
 • sadarboties ar citām domes struktūrvienībām un pašvaldības institūcijām;
 • sadarboties ar valsts un citu pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, kā arī ārvalstu organizācijām par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • ievērot daļas dokumentācijas, tai skaitā projektu realizācijas dokumentu sagatavošanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai;
 • savu kompetenču ietvaros veikt citus darbus, pamatojoties uz tiešā vadītāja, izpilddirektora vai domes priekšsēdētāja dotajiem uzdevumiem vai rīkojumiem u. c. uzdevumi par amata/daļas kompetencē esošajiem jautājumiem.