Izglītībā

Ir pienācis septembris, rudens vairs nav aiz kalniem un mēneša sākumā visā Latvijā ar krāšņiem ziedu pušķiem, bērnu čalām, svinīgām uzrunām, dziesmām un dejām tika aizvadīta Zinību diena. Arī vairākās Preiļu novada izglītības iestādēs ir sācies jaunais 2023./2024. mācību gads.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes tiešā pārvaldībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo skaits uz 01.09.2023. ir 2060 audzēkņi:

 • Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē – 54 (iepriekšējā gadā – 70)
 • Aglonas vidusskolā (72 no tiem Aglonas MV Rušona) – 233 (iepriekšējā gadā – 170, Rušonas pamatskolā - 75),
 • Galēnu pamatskolā – 89 (iepriekšējā gadā – 103),
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā – 161 (iepriekšējā gadā – 166),
 • Pelēču pamatskolā – 60 (iepriekšējā gadā – 68),
 • Preiļu 1. pamatskolā – 542 (iepriekšējā gadā – 512),
 • Preiļu 2. vidusskolā – 154 (iepriekšējā gadā – 191),
 • Preiļu novada Salas sākumskolā – 31 (iepriekšējā gadā – 33),
 • Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa" – 381 (iepriekšējā gadā – 365),
 • Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" – 61 (iepriekšējā gadā – 55),
 • Riebiņu vidusskolā – 137 (iepriekšējā gadā – 152),
 • Vārkavas pamatskolā – 157 (iepriekšējā gadā – 108).

Statistikas dati liecina, ka Preiļu novadā 2023./2024. mācību gadā klašu grupā no 1. līdz 9. klasei visvairāk mācības uzsākuši 3. klašu skolēni (159 audzēkņi), bet vismazāk 5. klašu skolēni (118 audzēkņi). Savukārt klašu grupā no 10. līdz 12. klasei visvairāk bērnu mācības uzsākuši 12. klasē (76 audzēkņi), taču vismazāk 10. klasē (51 audzēknis).

Novērojams tas, ka dažās Preiļu novada vispārējās izglītības iestādes audzēkņu skaits ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu:

 • Preiļu 1. pamatskolā pieaudzis par 30 audzēkņiem,
 • Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa" pieaudzis par 16 audzēkņiem,
 • Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" pieaudzis par 6 audzēkņiem,
 • Vārkavas pamatskolā pieaudzis par 49 audzēkņiem.

Dažās Preiļu novada vispārējās izglītības iestādes audzēkņu skaits ir arī sarucis, salīdzinājumā ar 2022. gada datiem:

 • Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē sarucis par 16 audzēkņiem,
 • Aglonas vidusskolā sarucis par 9 audzēkņiem,
 • Rušonas pamatskolā (tagad Aglonas MV Rušona) sarucis par 3 audzēkņiem,
 • Galēnu pamatskolā sarucis par 14 audzēkņiem,
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā sarucis par 5 audzēkņiem,
 • Pelēču pamatskolā sarucis par 8 audzēkņiem,
 • Preiļu 2. vidusskolā sarucis par 37 audzēkņiem,
 • Preiļu novada Salas sākumskolā sarucis par 2 audzēkņiem,
 • Riebiņu vidusskolā sarucis par 15 audzēkņiem.

Šīs izmaiņas audzēkņu skaitā daļēji notiek arī saistībā ar to, ka valstī jau kopš pavasara tiek veiktas skolu tīkla reformas, kas skar arī Preiļu novadu. Jau iepriekš informējām, ka 23. februāra kārtējā domes sēdē tika lemts par Preiļu 2. vidusskolas un Riebiņu vidusskolas pakāpenisku pārtapšanu par pamatskolām. 2023. gada 29. jūnija kārtējā domes sēdē tika izskatīts lēmumprojekts “Par Preiļu novada domes 2023. gada 23. februāra lēmuma (protokols Nr. 3; 36.§) atcelšanu”, kas netika pieņemts. Izglītības pakāpes maiņa notiks šogad un turpmākajos divos gados, respektīvi, no 2023. gada 1. septembra šajās skolās netika atvērta 10. klase, un no 2025. gada 1. septembra tās tiks reorganizētas par pamatskolām.

Tāpat arī 23. februāra kārtējā domes sēdē deputāti, veicot pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, nolēma ar šī gada 1. septembri likvidēt Preiļu novada pašvaldības Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi. Tā tika pievienota Vārkavas pamatskolai, nosakot pirmsskolas izglītības mācību programmas apguves vietas.

Informāciju sagatavoja