Pašvaldībā Izglītībā Pagastos

23. februāra kārtējā domes sēdē deputāti, veicot pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, nolēma ar šī gada 1. septembri likvidēt Preiļu novada pašvaldības Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi. Tā tiks pievienota Vārkavas pamatskolai, nosakot pirmsskolas izglītības mācību programmas apguves vietas.

Iestādes pievienošana Vārkavas pamatskolai tika virzīta juridisku un saimniecisku apsvērumu dēļ, lai nodrošinātu bērnu vajadzībām atbilstošākus sadzīves apstākļus, kvalitatīvāku izglītību un papildu atbalsta personālu. Vārkavas pamatskola jau līdz šim ir veiksmīgi īstenojusi pirmskolas izglītības programmu 5 un 6 gadus veciem bērniem.  Saistībā ar pērn notikušo skolas reformu, Vārkavas pamatskolā ir pietiekami daudz brīvu un plašu telpu, ko var pielāgot arī dažādu vecumposmu bērnudārza audzēkņu vajadzībām.

Darām zināmu, ka 2022. gada 10. decembrī domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu par darba grupas izveidošanu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes turpmākas pastāvēšanas izvērtēšanai, kā rezultātā tika apkopoti darba grupas apspriežu un diskusiju rezultāti ar priekšlikumu par Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes pievienošanu Vārkavas pamatskolai. Savukārt šī gada 8. februārī tika aizvadīta sapulce ar darba grupas un audzēkņu vecāku piedalīšanos, kuras laikā tika pārrunāti aktuāli jautājumi un uzklausīts audzēkņu vecāku viedoklis. Klātesošie vecāki pozitīvi izteicās par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Vārkavas pamatskolā, kas ļautu nodrošināt plašākas atbalsta personāla piesaistīšanas iespējas, būtu plašākas telpas, kā arī ēdiena gatavošanu varētu nodrošināt vienā iestādē.

Atbildīgie par lēmuma izpildi tika noteikti: Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs, Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi vadītāja un Vārkavas pamatskolas direktore.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa