Labklājības pārvaldē

Iespēju robežās aicinām izmantot iespēju iesniegt iesniegumu elektroniski, kā arī, lai izvairītos no liekas drūzmēšanās un nodrošinātu apmeklētāju pieņemšanu epidemioloģiski drošos apstākļos, pirms ierasties klātienē  pie speciālista, kurš pieņem iedzīvotājus pilsētā, obligāti saskaņojiet ierašanās laiku. Tālrunis informācijai: 68305150

Pieteikumus valsts atbalstam aicinām iesniegt, izmantojot platformu www.epakalpojumi.lv/


Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīti ar energoresursu cenu straujo kāpumu, valstī paredzēta virkne atbalsta pasākumu siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām.

Atbalsts paredzēts divos virzienos:

  • Atbalsta instrumenti visu ienākumu mājsaimniecībām energoresursu izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai –  kompensācija mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.  Ir pieejams atbalsts elektroenerģijas cenu kompensācijai, kā arī noteikts vienots dabasgāzes cenu slieksnis;
  • Pasākumi mazaizsargātām iedzīvotāju grupām – pieejams mājokļa pabalsts, valsts sociālie pabalsti noteiktām sociālajām grupām (iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušiem un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti).

Būtiski, ka šiem atbalsta veidiem ir dažādas pieteikšanās kārtības un atšķiras arī vietas, kur iedzīvotājiem vērsties, tādēļ lūdzam uzmanīgi iepazīties ar zemāk ievietotajiem informatīvajiem rakstiem:

Ziņas apkopotas, izmantojot Latvijas Republikas Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietoto un Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegto informāciju.