Aglonas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome deviņu cilvēku sastāvā

  • Elizabete Viļuma-Gražule – priekšsēdētāja, tālr. +371 27068443,
  • Andris Valainis – vietnieks, tālr. +371 29963446,
  • Ingūna Barkeviča – sekretāre, tālr. +371 29285185,
  • Daumants Abrickis – padomes loceklis,
  • Madara Indrikova – padomes locekle,
  • Kārlis Staltmanis – padomes loceklis,
  • Feoktists Pušņakovs – padomes loceklis,
  • Edgars Urbanovičs – padomes loceklis,
  • Lidija Smane – padomes locekle.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: aglonaspadome@gmail.com