Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

AGLONAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Aglonas pagasts
2023. gada 14. novembrī plkst. 18.00 Aglonas Kultūras nama aktu zālē

  1. Par daudzīvokļu namu (kopīpašumu) apsaimniekošanas aktualitātēm Aglonā, Jaunaglonā. Kopīpašnieku tiesības, pienākumi. (Konsultāciju un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem sniegs jurists no Preiļu novada pašvaldības)
  2. Par iepriekšējā padomes sēdē pieņemto lēmumu virzību.
  3. Par ūdens kvalitāti Aglonā un Jaunaglonā, ūdens paraugu noņemšanas rezultātiem, plānoto rīcību.
  4. Par iedzīvotāju jautājumu - Jaunaglonas ielas labiekārtošanu, ietves izveides iespējām.
  5. Par Preiļu novada pašvaldības, Aglonas pagasta pārvaldes budžetu 2024. gadam.
  6. Par iedzīvotāju iesniegtajiem jautājumiem, dažādi jautājumi.