Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

AGLONAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Aglonas pagasts
2023. gada 4. oktobrī plkst. 18.00 Aglonas Kultūras nama aktu zālē

  1. Par šī gada 31. jūlija padomes tikšanās reizē pārrunātajām aktualitātēm, paveikto;
  2. Par darba plāna sastādīšanu, padomes darbības specifiku, ietekmes rīkiem;
  3. Par komunikācijas kanāliem ar pagasta iedzīvotājiem, maketa prezentācija;
  4. Par sabiedrības līdzdalības budžeta projektam iesniegtās idejas tālāku virzību, paveikto (vides pieejamība Aglonas bazilikai);
  5. Par ūdens kvalitātes jautājumiem, atkritumu apsaimniekošanu Aglonā un Jaunaglonā;
  6. Par pieslēgumu veicināšanu kopējai ūdens/ kanalizācijas sistēmai Rēzeknes ielā un 4. maija ielā, līdzfinansējuma iespēju izmantošanu;
  7. Par Preiļu novada pašvaldības pasākumiem iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai, dalība pasākumos, pieredzes apmaiņa;
  8. Par iedzīvotāju iesniegtajiem jautājumiem, dažādi jautājumi.