Sīļukalna pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome deviņu cilvēku sastāvā

  • Iveta Sondore –  priekšsēdētāja, tālr. +371 26444373,
  • Liene Opolā – vietniece, tālr. +371 28666640,
  • Maruta Beča – sekretāre, tālr. +371 29727643,
  • Arnis Opolais – padomes loceklis,
  • Marta Vutnāne –  padomes locekle,
  • Vitālijs Slūka –  padomes loceklis,
  • Andrs Sondors –  padomes loceklis,
  • Andris Jaungailis – padomes loceklis,
  • Ruta Eriņa – padomes locekle.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: silukalnapdome@gmail.com