Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

SĪĻUKALNA PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Sīļukalna pagasts
2023. gada 3. oktobrī plkst. 15.00 Sīļukalna pagasta pārvaldes 2. stāva zālē

  1. Aktualitātes un jaunumi konsultatīvās padomes darbam;
  2. Kapsētas un to nožogojums;
  3. Pagasta krusti un to apsaimniekošana;
  4. Transports un nokļūšana uz sabiedriskiem pasākumiem Sīļukalnā;
  5. Pagasta iedzīvotāju jautājumi.