Saunas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome septiņu cilvēku sastāvā

  • Dairis Dolģis – priekšsēdētājs, tālr. +371 28324228,
  • Ilga Zalāne – vietniece, tālr. +371 26404768,
  • Zita Pastare – sekretāre, tālr. +371 27077390,
  • Inta Ivdre – padomes locekle,
  • Sanita Anspoka – padomes locekle,
  • Andris Kessa – padomes loceklis,
  • Inese Anspoka – padomes locekle.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: saunaspadome@gmail.com