Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

SAUNAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Saunas pagasts
2023. gada 1. novembrī plkst. 17.00 Salas sākumskolā

  1. Lepojamies mēnesis Saunas pagastā.
  2. Krucifiksu apskates maršruta izveide.
  3. Ziemassvētku labdarības akcija Saunas pagastā.
  4. Ceļa Prīkuļi-Smelteri asfaltēšanas jautājums.
  5. Iedzīvotāju jautājumi un ziņojumi.