Rožkalnu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome septiņu cilvēku sastāvā

  • Vija Jakimova – priekšsēdētāja, tālr. +371 29803228,
  • Dzintars Cimdiņš – vietnieks, tālr. +371 26478052,
  • Karīna Lazdāne – sekretāre, tālr. +371 26692766,
  • Gustavs Norkārklis – padomes loceklis,
  • Inga Dambīte-Lazdāne – padomes locekle,
  • Larija Lazdāne – padomes locekle,
  • Armands Čeirāns – padomes loceklis.