Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

ROŽKALNU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Rožkalnu pagasts
2023. gada 5. oktobrī plkst. 16.00 Rožkalnu Kultūras namā

  1. Iedzīvotāju viedokļu apkopojums;
  2. Tikšanās ar Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļas un Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas speciālistiem;
  3. Citi jautājumi.