Statuss:
Noslēdzies
Leader baneris
Projekta Nr. Programma Kopējās izmaksas, EUR Projekta ieviešana

16-03AL21-AO19.2203-000001

ELFLA, LEADER 35 771,65 2016–2018

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 2016. gadā tika apstiprināts projekts “Pelēču vasaras estrādes izbūve”, kas tika realizēts 2017.-2018. gadā.

Info: Pelēčos norisinās estrādes būvniecības darbi

Projekta kopējā summa 35 771,65 EUR, attiecināmās izmaksas 29 563,35 EUR, publiskais finansējums 26 607,01 EUR, pašvaldības finansējums 2 956,34 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā ir izveidota sakopta teritorija Pelēču ciemata centrā, saglabāts dabas mantojums  un izveidota vieta kultūras pasākumu norisei brīvā dabā, paaugstinot pagasta iedzīvotāju dzīves līmeni, veicinot veselīgu dzīvesveidu.