Projektu aktualitātes Pašvaldībā

Jau aprīļa sākumā tika uzsākti Pelēču vasaras estrādes būvniecības darbi. Estrāde tiek būvēta projekta “Pelēču vasaras estrādes izbūve” ietvaros.

Šobrīd Pelēču pagastā siltajā gada laikā atpūtai, pasākumu rīkošanai nav piemērotas vietas, tāpēc estrādes uzbūvēšana novērsīs šo trūkumu, uzlabosies kultūras pasākumu kvalitāte, tiks sakopta teritorija, kas sekmēs iedzīvotāju labklājību un labsajūtu ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā aktīvi atpūšoties. Estrādē plānots rīkot koncertus, balles, diskotēkas, skolas un biedrību pasākumus.

Projektam ir apstiprināts atbalsts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un piešķiramais publiskais finansējums ir 26 607,01 eiro, kas ir 90% no attiecināmajām izmaksām, 10% ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta kopējās izmaksas plānotas 35 771,65 eiro.

Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, pastāstīja, ka celtniecības darbi norit  ieplānotajos termiņos un tie noslēgsies jūlija beigās, līdz ar to estrādi varēs izmantot jau šīs vasaras otrajā pusē.

estrādes būvniecība 2
estrādes būvniecība 1

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada mājaslapas satura redaktore