Jaunatne

Šī gada februāra domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas "Erasmus+" projektu konkursā, lai saņemtu dotāciju mobilās aplikācijas izveidei.
Projekta ilgtermiņa mērķis vērsts uz Preiļu novada jauniešu iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs, digitālo prasmju pilnveidi, medijpratības veicināšanu un informācijas apmaiņu starp Preiļu novada jauniešiem un lēmumpieņēmējiem. Šo projektu izstrādā un īstenos Preiļu novada jauniešu grupa (4 cilvēku sastāvā) sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību (dalīborganizācija) un jauniešu centru "Četri" (partnerorganizācija).

2. jūnijā saņemts apstiprinājums projekta īstenošanai no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, par ko esam patiesi priecīgi. Jau tuvākajā laikā tiks uzsākta projekta realizācija, kas ilgs līdz 2024. gada 31. maijam.

Informāciju sagatavoja