Attīstībā Pašvaldībā Pagastos
Turpinās projekta “Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes” īstenošana
Logo

"Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai"

Projektā Nr.4.2.2.0/21/A/079 “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanaparedzētie būvdarbi objektā tuvojas noslēgumam.

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, uzsvars tiek likts uz ārdarbiem. Uz pirmsskolas izglītības iestādes jumta ir uzstādīti saules kolektori, uzsākta objekta teritorijas sakārtošana un labiekārtošana. Paralēli turpinās darbi iekštelpās - veikti iekšējās apdares darbi, sanitāro mezglu sakārtošana, kā arī tiek pārbūvēts jaunais siltummezgls un uzstādīti jaunie apkures katli.

Visus būvdarbus objektā plānots pabeigt līdz maija beigām.

Projekts paredz uzlabot ēkas energoefektivitāti, veicot vairākus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas ļaus samazināt primārās enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, samazināt pašvaldības izdevumus par energoapgādi, kā arī uzlabos pašvaldības ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 1 166 144,79 EUR, t. sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 629 000,00 EUR, Preiļu novada pašvaldības finansējums - 155 986,57 EUR, Publiskās neattiecināmās izmaksas - 347 858,22 EUR, Valsts budžeta dotācija - 33 300,00 EUR.

Plānotais projekta realizācijas laiks - 12 mēneši. Projekta uzsākšanas laiks ir 2022. gada jūnijs un projekta pabeigšanas laiks ir 2023. gada jūnijs.

Informāciju sagatavoja

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv