Uzņēmējdarbībā Pašvaldībā

2020. gada 18. maijā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tika atsākti būvdarbi objektā “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai piegulošā teritorijā”. Objekts tiek būvēts projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” 1. aktivitātes ietvaros.

2019. gada 5. septembrī Preiļu novada dome noslēdza Būvdarbu līgumu “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” ar PS “A.A&būvkompānijas”. Līgumcena bez PVN 21% sastāda 1 098 506.50 EUR. Līguma izpildes termiņš – 8 mēneši no līguma parakstīšanas datuma, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu. 2019. gada 10. septembrī tika noslēgts Būvuzraudzības līgums objektam ar SIA “BŪVĒLOGS projekti”. Līguma cena bez PVN 21%  21 875.00 EUR un 2019. gada 16. septembrī noslēgts līgums par Autoruzraudzības veikšanu objektam ar SIA “Pils M”. Līguma cena bez PVN 21% sastāda 4 000.00 EUR.

Objektu plānots pabeigt 2020. gada novembrī.

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” ietvaros ir paredzēta arī otra aktivitāte – Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve, kuru plānots uzsākt 2020. gadā.

Abas izbūvētās teritorijas ar ēkām publiskas izsoles veidā tiks iznomāta komersantiem.

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv