Pašvaldībā Attīstībā Pagastos

"Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai"

Pašvaldībā turpinās projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/079 “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana. Projekts paredz uzlabot ēkas energoefektivitāti, veicot vairākus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas ļaus samazināt primārās enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, samazināt pašvaldības izdevumus par energoapgādi, kā arī uzlabos pašvaldības ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.

Projekta realizācija sadarbībā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru tika uzsākta 2022. gada jūnija beigās un aktīvi turpinās joprojām.

2022. gada vasaras vidū pašvaldība noslēdza būvdarbu veikšanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu līgumus. Būvdarbus veic SIA “Vanpro”, būvuzraudzības pakalpojumu sniedz SIA “EM būve” un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “Neoform”.

Šobrīd paveikta aptuveni puse no visiem plānotajiem būvdarbiem. Pašreiz notiek aktīvs darbs pie ēkas bēniņu pārseguma un bēniņu telpā esošo sienu siltināšanas un jumta seguma nomaiņas, kā arī rekuperatīvās ventilācijas sistēmas izveides. Savukārt ēkas iekštelpās tiek veikta iekšējo inženiertīklu pārbūve un sakārtošana, telpas sāk iegūt jaunu vizuālo tēlu, jo tiek krāsotas sienas un mainīts grīdas segums. Paralēli notiek darbi pie ēkā esošā vājstrāvu tīkla sakārtošanas un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas uzstādīšanas.

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 1 166 144,79 EUR, t. sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 629 000,00 EUR, Preiļu novada pašvaldības finansējums – 155 986,57 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas – 347 858,22 EUR, valsts budžeta dotācija – 33 300,00 EUR.

Plānotais projekta realizācijas laiks – 12 mēneši. Projekta uzsākšanas laiks ir 2022. gada jūnijs un projekta pabeigšanas laiks ir 2023. gada jūnijs.

Informāciju sagatavojusi

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv