Preiļu novadā Pašvaldībā

Šis gads Preiļu novada TIC ieskatā iesākās ļoti optimistiski un darbīgi, jo, pretēji ziemas sporta veidu  piekritējiem, sniega trūkums veicināja gan interesi par vietējo tūrismu, gan savlaicīgāku vasaras ceļojumu plānu izstrādi. Netipiski siltajā janvārī jau bija pirmie ekskursiju pieteikumi aprīlim, lai gan citus gadus tikai tad visbiežāk sākās rezervācijas. Šī gada aprīlī bija ieplānoti arī divi lieli pasākumi, kam gatavošanās notika jau kopš marta sākuma – TIC īstenota pārrobežu projekta “630 Verstis pilnas sajūtām” divu dienu konference Preiļos un dalība Latvijas Tūrisma informācijas tirgū Kuldīgā, kuru ik gadu apmeklē vairāk kā desmit tūkstoši tūristu, un tā būtu bijusi lieliska iespēja (pārsvarā) kurzemniekus iepazīstināt ar mūsu piedāvājumu. Līdz marta beigām vēl nebija atcelts pasākums Kuldīgā, gatavojāmies, bet tomēr to atcēla. Tas bija darbs pirms…

No 16. marta Preiļu novada TIC apmeklētājus klātienē nepieņem, darbinieku darbs notiek gan attālināti, esot birojā, gan no mājām, atkarībā no veicamā darba specifikas un iespējām. Šajā laikā notikušas gan sarunas ar uzņēmējiem (ko drīkst vai nedrīkst darīt; dažādas Ekonomikas ministrijas, reģionālās tūrisma asociācijas aptaujas un obligātās atskaites), gan potenciālajiem tūristiem (atceļot vai pārceļot ekskursijas). Reaģējot uz dažu novada uzņēmēju darbības formas maiņu, piedāvājot piegādes mājās/darbā, tika izveidots publisks aicinājums arī citiem, apkopojums tika publicēts mājaslapā, sociālajos tīklos, novada avīzē. Ja vēl kāds piedāvā piegādi mājās/darbā, sūtiet informāciju uz tic@preili.lv, apkopojums tiks papildināts.

Ārkārtas stāvokļa un Preiļu pašvaldības iestāžu budžeta taupības režīma izsludināšana uz brīdi apstādinājusi arī reģionālā velomaršruta “Latgales zelta vidusceļš” marķēšanu, kas bija plānota no šī gada pavasara. Lai darbs ritētu raitāk, kad velomaršruta marķēšana atkal būs iespējama, ārkārtas stāvokļa laikā bijām izsludinājuši tirgus izpēti maršruta ceļazīmju iegādei. Jācer, ka finansiālu apstākļu dēļ šis darbs šogad tomēr tiks turpināts un pabeigts. Vairāk par velomaršrutu.

Tāpat šī mēneša laikā tiek turpināts darbs pie pārrobežu sadarbības projekta “630 Verstis pilnas sajūtām” īstenošanas. Noslēgusies cenu aptauja un noslēgts līgums par trīs 19.gs. pielīdzināmu tērpu iegādi, kā arī vēl notika pēdējie precizējumi tirgus izpētes dokumentācijā skaņu soliņa iegādei un uzstādīšanai Preiļu parkā. Projekta ietvaros tiek izstrādāta arī mobilā aplikācija, darbs pie tās notiek tikai interneta vidē. 

Lai arī tiek uzsvērts #paliecmājās, daudzus interesē dažādas pastaigu vietas, dabas takas, kurās nepulcējas daudz cilvēku. Pagājušā gada beigās tika atklāta Preiļu parka Dižkoku taka, līdz ar to interese šī gada pavasarīgajā ziemā bija gan no skolēnu grupām projekta “Skolas soma” ietvaros, gan no par tūrismu rakstošajiem masu medijiem. Šī mēneša laikā tika sagatavotas vairākas publikācijas gan par piedāvājumiem skolēnu brīvlaikam, kad pulcēšanās prasības vēl nebija tik striktas, gan tieši par Dižkoku taku. Ar publikāciju masu medijos un savos sociālajos tīklos palīdzību uzturam interesi par Preiļu novada tūrisma piedāvājumu, cerot, ka šis ārkārtas stāvoklis ātrāk pāries un būs nepieciešama ekonomikas “sildīšana”, piesaistot vietējos Latvijas ceļotājus. Par to cīnīsies ikviens novads, jo ceļošana uz ārvalstīm var nebūt atļauta tik drīz vai arī piesardzības nolūkos uz laiku būs mainījušies iedzīvotāju paradumi. Tādēļ ir svarīgi šajā laikā, popularizējot drošas pastaigu vietas, pastarpināti atgādināt arī par tūrisma uzņēmumiem, kam šajā laikā klājas ļoti grūti.

Kopā ar kolēģiem no citiem Latgales TICiem un Latgales reģiona tūrisma asociāciju “Ezerzeme” šomēnes uzsākts darbs pie jaunas dabas takas – “Latgales ezeru taka” izveides, kas vedīs cauri visai Latgalei, tostarp, Preiļu novadam. Kopīgajam maršrutam sagatavojām un iesniedzām savu redzējumu takas posmam mūsu pusē, kā arī pievienojām tam klāt vietējo maršrutu – Preiļu parka Dižkoku taku. Darbs pie šī maršruta turpināsies arī tuvākajos mēnešus, jo svarīgi ir piedāvāt ne vien vietu iešanai, bet arī pieejamu infrastruktūru, līdz ar to plānošanas process ir vissvarīgākais. Vairāk par topošo Latgales pastaigu maršrutu var iepazīties LSM mājaslapā.

Šajā laikā sagatavota arī TIC darba atskaite par 2019. gadu pašvaldības gada publiskajam pārskatam, sagatavotas dažādas atbildes arī kolēģiem Attīstības daļā sakarā ar projektiem.

Šis laiks tiek izmantots, lai strādātu pie TIC uzturētās mājaslapas www.visitpreili.lv pārskatīšanas, labošanas, papildināšanas, objektu tulkošanas. Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, Preiļu TIC veic arī Riebiņu novada tūrisma objektu mājaslapā rediģēšanu saskaņā ar Riebiņu novada pārstāvju iesniegto informāciju. Pagaidām kaimiņu novada kolēģi šo informāciju vēl nav iesnieguši, to papildināsim nākošajā darba periodā.

Ik dienu tiek veikts darbs arī ar TIC sociālajiem kontiem Facebook un Instagram, lai tūristus informētu, tiem atgādinātu par mūsu puses atpūtas iespējām. Tāpat, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju drošāku un interesantāku laika pavadīšanu laikā ap Lieldienām, tika izveidota un Facebook lapā ievietota informācija par fotoorientēšanos pilsētā un parkā, kuras ietvaros var atrast 20 vietas, atsūtīt bildes TICam un laimēt balviņas. Konkurss notiek līdz 26. aprīlim, informācija TIC facebook lapā: @preilutic. Pēc šī konkursa plānojam vēl kādu interesantu aktivitāti, sekojiet informācijai.

Preiļu novada TIC vārdā vietējiem iedzīvotājiem novēlu drošas tuvās pastaigas un izbraucienus pie dabas. Izmantojiet iespēju iegādāties dažādus vietējo uzņēmēju, zemnieku, mājražotāju ražojumus sev ērtā veidā un vietā ar piegādi, atbalstiet vietējos! Tūrisma uzņēmējiem vēlu pacietību un izmantot laiku lietderīgi sava piedāvājuma uzlabošanai, dažādošanai, gatavojoties īstajai tūrisma sezonai! Kad situācija stabilizēsies un drošības prasības mazināsies, vietējais tūrisms būs tas, kas Latvijas iedzīvotājus interesēs visvairāk. Tādēļ gatavojamies viņus cienīgi sagaidīt! Konkurence būs liela.

Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja