Statuss:
Noslēdzies
20191114_630_Versts_of-Feelings.jpg

LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām” (630 Versts of Feelings)

PROJEKTA APRAKSTS

Projektu vadošais partneris: Alūksnes novada pašvaldība.

 Projekta partneri:

* Pavlovskas muzejs (RUS);

* Izborskas muzejrezervāts (RUS),

* Biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” (LPMA), ar šādiem sadarbības partneriem:

– Litenes muiža,
– Varakļānu muižas pils,
– Krāslavas muiža,
– Lūznavas muiža,
– Preiļu muižas pils komplekss un parks,
– Arendoles muiža.

Īstenošanas laiks: 15.05.2019.-14.05.2021.

Finansējums:

Kopējais projekta budžets ir 800 000 EUR, t.sk. līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 720 000 EUR apmērā. Pavlovskas muzeja budžets ir 337 683,50 EUR, Izborskas muzejrezervāta budžets ir 62 317,50 EUR, LPMA budžets veido 120 000 EUR, Alūksnes novada pašvaldības budžets – 279 999  EUR.

Preiļu novada pašvaldības budžets projektā:

Kopējās izmaksas: EUR 8500,

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 1000;

Programmas finansējums: EUR 7500

Projekta mērķis:

Radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpināsies Krievijas Federācijā līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā, piedāvājot izbaudīt 630 sajūtu pilnas verstis. Projekta laikā radītais maršruts apvienos objektus, kas sniedz apmeklētājiem dažādu sajūtu gammu, iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem.

Projekta aktivitātes:

Projektā paredzēts uzlabot esošo tūrisma piedāvājumu deviņos maršruta objektos – radīt jaunus, papildinošus pakalpojumus sajūtu paspilgtināšanai, pēc iespējas izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Piemēram, Alūksnes Jaunajā pilī Fortepiano istabā būs kāds ar skaņu saistīts pārsteigums, Izborskas muzejs aicinās izjust Izborskas dabu, Pavlovskas parkā varēs izbaudīt vēsturi un mūsdienas, Litenes muižā aicinās sajust dzīvi, Lūznavas muižā vērot sikspārņus naktī.

Paredzēts izmantot mūsdienu tehnoloģijas komunikācijā ar tūristiem, kas vēlēsies iepazīties ar maršruta objektiem – izveidos mobilo lietotni ar GPS gidu un katrai vietai pielāgotu vizuālo tēlu, kas informēs par sajūtu piedāvājumiem visās maršruta vietās, interaktīvu karti, kopīgu bukletu, apkopojot tūrisma informāciju par sajūtu piedāvājumiem abpus robežai. Tāpat plānots radīt video par jaunizveidoto maršrutu, prezentēt to starptautiskās tūrisma izstādēs, organizēt sajūtu festivālus Lūznavā, Izborskā, Alūksnē un Pavlovskā, meistarklases tūrisma nozarei, pārrobežu konferences.

Alūksnē izveidos jaunu tūrisma piedāvājumu – trošu nobraucienu no Tempļakalna pussalas uz Pilssalu. Projekta ietvaros atsegs Alūksnes Jaunās pils Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu un griestu gleznojumus, tādejādi paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, restaurēs 19. gadsimta flīģeli, radīs skaņas pārsteigumu apmeklētājiem un uzstādīs digitālu, diennakti pieejamu, āra stendu tūrisma informācijas ieguvei.

Pavlovskas pils parkā īstenos nelielu daļu no apjomīga projekta, restaurējot pārceltuvi pār Rožu paviljona dīķi uz Mīlestības salu (sauktu arī par grāfienes Livenas salu), iegādās aprīkojumu velomaršruta izveidei parkā, restaurēs 1799. gada ceļotāja atlasu un izveidos par to digitalizētu ekspozīciju.

Izborskas muzejrezervātā izvietos videonovērošanas kameras un atjaunos muzeja mājaslapu videostraumēšanas funkcijas nodrošināšanai, izveidos ekspozīciju sadarbībā ar Pavlovsku par ceļotāja atlasu.

Latvijas Piļu un Muižu asociācija nodrošinās interaktīvas tūrisma kartes izveidi, piedalīsies tūrisma izstādēs, veiks izveidotā maršruta mārketinga pasākumus un kopīgi ar tās biedriem – Litenes muižu, Varakļānu muižas pili, Krāslavas muižu, Lūznavas muižu, Preiļu muižas pils kompleksu un parku un Arendoles muižu – veiks nelielus esošā tūrisma piedāvājuma papildinājumus katrā no biedru objektiem, akcentējot dažādas izbaudāmās sajūtas tajos.

Preiļu novads, darbojoties kā sadarbības partneris Latvijas Piļu un muižu asociācijai, veiks šādas aktivitātes (atbildīgais ir Preiļu novada TIC):

  • Semināra -meistarklases rīkošana 2020. gada aprīlī Preiļos projekta partneriem. Tēma – sajūtu radīšanu piļu un muižu tūrisma piedāvājumā.
  • Koka-metāla dizaina skaņu soliņa iegāde un uzstādīšana Preiļu parkā;
  • gs.pielīdzinātu trīs tērpu komplektu iegāde tematisku pasākumu vai ekskursiju vadīšanai parkā un kādreiz arī pilī.

LPMA uzdevumā Preiļu novada TIC ir atbildīgs arī par kopīgā maršruta izveidi, kas tiks atspoguļots gan izdales materiālos, gan aplikācijā.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

15.06.2021. No Krāslavas līdz Alūksnei izveidots unikāls pierobežas tūrisma maršruts “630 sajūtu verstis”