Uzņēmējdarbībā

Preiļu pašvaldība turpina projekta  īstenošanu nr. 3.3.1.0/20/I/012 “RAŽOŠANAI PIELĀGOTA TIPVEIDA ANGĀRA IZBŪVE UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, DAUGAVPILS IELĀ 64, PREIĻI”.

Bijusī degradētā teritorija sāk pārvērsties un iegūt jaunas modernas aprises. Būvnieks SIA “Ošukalns celtniecība”, kas veic būvdarbus objektā, pāris mēnešu laikā ir attīrījis  degradēto teritoriju no drupām un krūmiem. Tika izbūvētas komunikācijas, uzbūvēti droši pamati, uzstādītas metāla konstrukcijas un tiek montētas tipveida angāra  sienas. Iestājoties aukstākam laikam, tiks veikti iekšdarbi . Objektu plānots nodod nākošajā gadā.

Tipveida angāru varēs pielāgot gan ražošanas, gan pirmsapstrādes vajadzībām, gan izmantot kā noliktavu atbilstoši potenciālā nomnieka vajadzībām. Ēkai plānotas konfigurējamas starpsienas, veidojot telpas, ko var izmantot preču, produktu, tai skaitā lauksaimniecības produktu uzglabāšanai. Ēkā tiks ierīkota ventilācijas sistēma, nodrošināts jauns elektrības pieslēgums, nodrošināta ēkas ugunsdrošība. Pie ēkas tiks izveidots apgaismots asfaltēts laukums, izbūvēts žogs.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Marčuks”, autoruzraudzību – SIA “Neoprojekts”.

Komersantu, kurš nomās no finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju ar ēku, pašvaldība izvēlēsies atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, nosakot tirgus cenu par infrastruktūras izmantošanu un veicot izsoles procedūru gada nogalē. Aicinām visus interesentus sekot informācijai par izsoli mājas lapā www. preili.lv.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Preiļu novadā, izveidojot infrastruktūru komercdarbības attīstībai atbilstoši komersantu vajadzībām, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto teritorijas attīstību.

Projekta kopējās izmaksas: 574332,96 EUR, ERAF finansējums sastāda 443007,82 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 22847,55 EUR, pašvaldības finansējums 52312,78 EUR, privātās attiecināmās investīcijas 49519,26 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas (PVN)  6645,55 EUR.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši – no 2020. gada 26. augusta līdz 2022. gada 25. februārim.

 

Ineta Valaine

Projekta vadītāja - 225. kabinets
ineta.valaine [at] preili.lv