Projektu aktualitātes Pašvaldībā

Piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" 2.1. rīcības "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)" projektu konkursā, Lauku atbalsta dienests 2023. gada 24. maijā apstiprināja Preiļu novada pašvaldības iesniegto projekta iesniegumu Nr. 23-03-AL21-A019.2206-000001 "Sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā". 

Projekta mērķis - nodrošināt kvalitatīvu sociālās aprūpes un aizsardzības pakalpojumu attīstību Preiļu novadā, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības saglabāšanu, drošumspēju un sociālo aizsardzību, ka arī pilnveidojot Preiļu novada sociālās aprūpes centru (SAC) sniegto pakalpojumu pieejamību.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots iegādāties katram SAC individuāli nepieciešamās sadzīves iekārtas un mēbeles. SAC "Aglona" - 4 gultas skapīši, 1 ledusskapis, 1 saldētava. SAC "Rušona" - trīsdurvju skapis, veļas mašīna, putekļu sūcējs. SAC "Vārkava" - gludeklis.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4723.48 EUR (ar PVN), projekta publiskais finansējums sastāda 4251.13 EUR (90 % - ELFLA), pašvaldības līdzfinansējums sastāda 472,35 EUR (10 %).

Projekta īstenošanas termiņš: 12 mēneši.             

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

Informāciju sagatavoja

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv