Uzņēmējdarbībā Pašvaldībā

2020. gada 8. jūlijā tika pieņemts ekspluatācijā objekts “Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas krustojuma izbūve” Preiļos, kas tika realizēts projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros. Brīvības ielas un Rīgas ielas pārbūve un apļveida krustojuma izbūve nodrošinās Preiļu novada lielāko uzņēmumu sasniedzamību, uzlabos satiksmes drošību pilsētā, kā arī tiks sakārtota publiskā infrastruktūra novadā.

Līgums ar ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju tika noslēgts 2018. gada 16. augustā. Projekts ir sadarbības projekts ar Aglonas un Riebiņu pašvaldībām.

Projekta vispārējais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv