Logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projektā “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” paredzētie būvdarbi Preiļu pilī tuvojas noslēgumam.

Projekts paredz realizēt daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem - 1. un 2. posmu, kas dod iespēju objektu nodot ekspluatācijā, radot pieejamu un drošu vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

Atjaunošanas darbos iekļauts - būvkonstrukciju pārbūve, nesošo konstrukciju atjaunošana, ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūve un pieslēgumu izveidošana, ēkas iekšdarbi un telpu izbūve: sienu un griestu apdare, grīdu izbūve, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūve u. c., lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim. Šajā projektā ir iekļauta arī pils fasādes krāsošana un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā grantētu celiņu un teritorijas apgaismojuma izbūve un  teritorijas labiekārtošanas elementu uzstādīšana.

Pils labais spārns, pēc darbu pabeigšanas atklātā izsolē, tiks nodotas nomā komersantam restorāna izveidei. Projektā ir paredzēts, ka restorāns kalpos gan kā ēdināšanas iestāde, gan arī vienlaikus sniegs gastrotūrisma pakalpojumus – rīkos tematiskas ēdienu gatavošanas meistardarbnīcas, Latvijas šefpavāru meistarklases, dažādu vēstures laika posmu ēdiena gatavošanas darbnīcas u. c. Restorāna zonas tālāka ierīkošana paliek īrnieka ziņā, jo katram komersantam ir savs redzējums gan par apdares materiālu izmantošanu, gan virtuves iekārtu izvietojumu un citiem telpas iekārtošanas jautājumiem.

Iecere attīstīt restorānu, kas kalpotu kā ēdināšanas iestāde un vienlaikus sniegtu gastrotūrisma pakalpojumus, radās, apzinot un izvērtējot Preiļu novadā izveidotos un pieejamos viesmīlības pakalpojumus, kā arī izvērtējot iecerēto pakalpojumu iederību kultūrvēsturiskajā objektā. Ēdināšanas un gastrotūrisma pakalpojumu attīstīšana saistās ar novadā dominējošo uzņēmējdarbības jomu – primāro pārtikas ražošanu, t. sk. bioloģiskās pārtikas ražošanu. 

Būvdarbu 3. kārtas  1. un 2. posmā paredzētos būvdarbus objektā plānots pabeigt līdz maija beigām.

 Preiļu pils 1. stāva izremontētajā kreisajā spārnā 2022. gada nogalē ir izvietota unikāla 5D ekspozīcija par amatniekiem. Cerams, jau 2023. gada viducī Preiļu pilī varēs izbaudīt dažādiem sajūtu efektiem piepildītu interaktīvu izstādi par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju atveidi. Interaktīvajā izstādē varēs izbaudīt kādu no 12 stāstiem par Preiļu novada amatniekiem. Ekspozīcijā varēs vērot, kā amatu prasmes no pagātnes ir attīstījušās līdz mūsdienām. Ūdens smidzināšana, vējš, siltais gaiss, dūmi un smaržas, kas, caurvijoties stāstam, būs mazā video ceļojuma pavadoņi. Šī aktivitāte ir īstenota pārrobežu projekta ietvaros.

Projekta  Nr. 3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” kopējais finansējums ir 1 087 237.54 euro, no tiem attiecināmie izdevumi 828 009.21 euro, ERAF finansējums 290 426.13 euro, nacionālais publiskais finansējums - 457 547.84 euro, nacionālais privātais finansējums 80 035.24 euro.

Projekta īstenošanas termiņš – 01.01.2021.-30.06.2023.

Informāciju sagatavoja

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv