Uzņēmējdarbībā Jaunatne Sabiedrībā

Viens no Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem ir veidot aktīvu uzņēmējdarbības vidi novadā. Lai popularizētu uzņēmējdarbību jauniešu vidū, 19. decembrī pašvaldības darbinieki kopā ar Latgales plānošanas reģiona programmas “Es – uzņēmējs!” skolotājiem Preiļu pilī rīkoja pasākumu. Pasākuma ietvaros jauniešiem bija iespēja tikties ar lielāko nodokļu maksātāju un darba devēju Preiļu novadā, AS “Preiļu siers” valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu, un runāt par to, kādas zināšanas, prasmes un rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmēju.

Tāpat arī jauniešiem bija iespēja noskatīties 5D filmu par mūsu novada amatniekiem, kopā ar Preiļu novada pašvaldības vecāko komercdarbības speciālisti Ingūnu Bramani piedalīties meistarklasē “Kā monetizēt savu talantu?” un kopā ar uzņēmēju Inesi Martinkus runāt par uzņēmējdarbības iespējām un ideju ģenerēšanas metodēm. Kopumā jauniešiem bija iespēja dzirdēt, redzēt un domāt par dažādiem Preiļu novada uzņēmējdarbības veidiem un ieraudzīt sevi šajā kontekstā.

Paralēli jauniešu aktivitātēm, skolotājiem bija iespēja aprunāties ar Latgales plānošanas reģiona vecāko komercdarbības speciālisti Rutu Priedi par interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” ieviešanas izaicinājumiem, sasniegtajiem rezultātiem, nākotnes plāniem un perspektīvām. Skolotāji šo programmu un izstrādātos mācību materiālus vērtēja pozitīvi, atzīstot, ka būtu vērtīgi domāt par to ieviešanu skolu programmā ilgtermiņā, tādējādi nodrošinot uzņēmējdarbības vides attīstību gan Preiļu novadā, gan Latgales reģionā, gan valstī kopumā.

Pieaugušie veido vidi un iedvesmo jauniešus izaugsmei. Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem un viesiem par iesaisti un sadarbību!

Interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” izstrādājis Latgales plānošanas reģions. Tā tiek īstenota četros vecumposmos – pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem. Sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi šī interešu izglītības programma tiek realizēta arī četrās Preiļu novada skolās – Aglonas vidusskolā, Riebiņu vidusskolā, Preiļu 2. vidusskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Informāciju sagatavoja