Pašvaldībā

Pēc vairāku mēnešu ilga darba, Preiļu novads pievienojies valsts un pašvaldību iestāžu vienotajai tīmekļvietņu platformai (TVP). No 30. marta aktuālā informācija būs pieejama mūsdienīgākā un ērtāk lietojamā vietnē www.preili.lv.

“Atšķirīgs saturs – vienota pieeja” - šis sauklis precīzi raksturo Valsts kancelejas izstrādātās platformas būtību. Visās nu jau vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību tīmekļa vietnēs, kas izvietotas vienotajā platformā, saturs izvietots vienādi, tādējādi palīdzot lietotājiem atpazīt vietnes piederību valsts pārvaldei un vieglāk orientēties saturā. Vietņu dizains nodrošina ērtu lietošanu no dažādām ierīcēm un pieejamību cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Pats Preiļu novada tīmekļvietnes saturs, pārceļoties uz jauno platformu, nemainās, bet ir mainīts tā izkārtojums.

Jaunās mājaslapas ieviešana notiek projekta “Valsts un pašvaldību tīmekļvietņu vienotajai platforma” ietvaros. Projekta īstenošanas laikā visas izmaksas, t. sk. uzturēšanas izmaksas sedz Valsts kanceleja no projekta līdzekļiem. Savukārt, projektam noslēdzoties, uzturēšanas izmaksas visi dalībnieki segs kopīgi, atkarībā no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.

TVP mērķis ir gan radīt centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas nodrošinātu informācijas vienkāršāku un saprotamāku pieejamību, gan uzlabot to piekļūstamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti. Tāpat pievienošanās platformai paredz efektīvu resursu izlietojumu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu. TVP piedāvā iestāžu oficiālo vietņu veidošanu, izmitināšanu, uzturēšanu, atjaunināšanu un drošības pārvaldību, izmantojot vienotus risinājumus. Vietnes tiek veidotas pēc vienota principa, tādējādi veidojot iedzīvotājiem atpazīstamu vidi informācijas ieguvei.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka sākotnēji atsevišķa informācija var tikt attēlota nekorekti. Par neprecizitātēm aicinām elektroniski ziņot uz e-pasta adresi jolanta.upeniece@preili.lv.

Informāciju sagatavoja