Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta lauksaimniecībā izmantojamā daļa no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:

  • 76420010132, platībā 2,6 ha, Aglonas pagastā, nomas maksa 111,80 EUR (plus PVN) gadā

uz (6) sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 12.06.2023. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija

Ainārs Streļčs

Nekustamā īpašuma speciālists (Aglonas pagasts)
ainars.strelcs [at] preili.lv