Darbinieki

Vita Pastare

Vadītāja
vita.pastare [at] preili.lv

Svetlana Kurmeļova

Nodokļu (nodevu) administratore (Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts, Saunas pagasts, Pelēču pagasts)
svetlana.kurmelova [at] preili.lv

Sanita Līkais-Ivdre

Nodokļu (nodevu) administratore (Preiļu pilsēta, mazdārziņi)
sanita.likais [at] preili.lv

Marika Smane

Nodokļu un nodevu administrators (Vārkavas, Upmalas, Rožkalnu un Aglonas pagastos)
marika.smane [at] preili.lv

Aina Tumašova

Nodokļu (nodevu) administratore (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
aina.tumasova [at] preili.lv

Ainārs Streļčs

Nekustamā īpašuma speciālists (Aglonas pagasts)
ainars.strelcs [at] preili.lv

Ināra Upeniece

Nekustamā īpašuma speciālists (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
inara.upeniece [at] preili.lv

Irina Vaivode

Nekustamā īpašuma speciāliste (Vārkavas, Rožkalnu un Upmalas pagasts)
irina.vaivode [at] preili.lv

Zenta Andrejeva

Speciāliste mājokļu jautājumos
zenta.andrejeva [at] preili.lv