Izglītībā Iedzīvotājiem

Izglītības nozarē pēdējo gadu laikā uzsāktas būtiskas reformas, kas paredz visu izglītības līmeņu sakārtošanu. Skolu tīkla sakārtošanā īpaši svarīgi objektīvi izvērtēt skolu attīstības iespējas tieši reģionos. Preiļu novada pašvaldība arī turpina strādāt pie skolu tīkla nākotnes jautājumiem.

28. decembrī uzsākta Preiļu novada izglītības attīstības stratēģijas 2024.-2030. gadam izstrāde, izveidojot darba grupu piecu personu sastāvā. Stratēģijas izstrādes mērķis ir apzināt faktisko situāciju pašvaldībā izglītības iestāžu tīkla kontekstā, paredzot tā pilnveidi un turpmāko attīstības prioritāšu un virzienu definēšanu atbilstoši nacionālajā līmenī paredzētajiem atbalsta mehānismiem. Tādējādi tiks sniegts atbalsts Preiļu novada izglītības iestādēm, veidojot atbalstošu, radošu, dinamisku, konkurētspējīgu, uz izcilību vērstu izglītības telpu, kurā atbalstīta ikviena izaugsme visa mūža garumā.

Šobrīd Preiļu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024.-2030. gadam izstrādes ietvaros tiek veikts Preiļu novada izglītības pakalpojumu izvērtējums. Ikvienam 4.-12. klašu skolēnam, vecākiem, kuru bērni mācās Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās, vispārējās izglītības pedagogiem, atbalsta speciālistiem un izglītības iestāžu administrācijai Latvijas elektroniskās skolvadības sistēmā E-klase ir pieejamas aptaujas anketas par izglītības pakalpojumiem Preiļu novadā, kuras jāaizpilda līdz 11. februārim.

Ir svarīgi domāt par pagastu kopienu vajadzībām. Lai arī novadā visā šajā periodā vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, straujāka iedzīvotāju un skolēnu aizplūšana no novada vērojama tieši gados pēc skolu slēgšanas. 6. februārī plkst. 15.15 notika Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde, kurā skatīts jautājums: Izglītības reforma. Latgales situācija. Saistībā ar šo jautājumu Preiļu novada pašvaldība nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Saeimai,  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijai, aicinot saglabāt Preiļu novada vidusskolu tīklu. Skolēnu skaits visā Latvijā turpina samazināties, tāpēc visām pusēm aktīvi jāstrādā pie skolēnu piesaistes un skolu konkurētspējas stiprināšanas.

Informāciju sagatavoja