Pašvaldībā Uzņēmējdarbībā

Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus, kuri vēlas 2023./2024. mācību gada periodā no Preiļu 1. pamatskolas ēdnīcas virtuves nodalījuma nomāt telpu 8 mplatībā skolas bufetes darbībai.

Prasības:

  • Bufete darbojas tikai Preiļu 1. pamatskolas skolēnu, skolotāju un darbinieku vajadzībām;
  • Nodrošināt Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" minētās prasības.

Pretendenti pieteikumus var iesniegt personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2023. gada 16. augusta plkst. 16.00.

Informāciju sagatavoja

Vita Pastare

Vadītāja
vita.pastare [at] preili.lv