Preiļu novadā Iedzīvotājiem

14. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 14.30 Preiļu novadā notiks attīstības un sarunu forums, kura centrā būs Preiļu novada nākotne un galvenie stratēģiskie mērķi, kas izvirzīti nākamajai desmitgadei.

Četri stratēģiskie mērķi un četri sarunu virzieni:

Ilgtspējīga un sabalansēta dzīves vide. Daba dod un cilvēks izmanto, bet kā mums izdodas noturēt šo balansu? Mēs ienākam vidē - gan dabā, gan sabiedrībā ar savām vēlmēm, veicam izmaiņas, kas pēc tam atsaucas arī uz mums pašiem. Tur, kur nespējam noturēt balansu, veidojas vides degradācija (fiziskās un sociālās). Kā saglabāt to, kas mums ir un kā atgūt balansu vietās un procesos, kur esam to jau pazaudējuši?

  1. Pievilcīga dzīves vide – dabas un kvalitatīvas infrastruktūras simbioze. Kā urbāno vidi Preiļu novadā padarīt dabiskāku un ieviest tajā zaļās struktūras un kā lauku vides infrastruktūras padarīt ērtākas un viegli izmantojamas?
  2. Aktīva uzņēmējdarbība – ilgtspējīga un atbildīga novada uzņēmējdarbības vide. Zaļais kurss, aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība.
  3. Labklājīga sabiedrība – kopienas kā saliedētas valsts pamatvienība. Indivīda atbildība. Kā palielināt sabiedrības līdzatbildību un veidot vienotu izpratni par indivīda nozīmi ikvienā pašvaldības norisē?
  4. Vieda pārvaldība – digitālie risinājumi un ar tiem saistītie nākotnes izaicinājumi.

Kas ir iedzīvotāju forums? Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju sanāksme, kuras laikā iedzīvotāji sanāk kopā, vērtē sava novada dzīves kvalitāti un pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē.

Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas dialoga veidošanā, sarunu kultūras attīstība, vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, pilnveidojot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un uzņēmējiem, un plašāko sabiedrību.

Kontaktpersonas: Anete Urka (tālr. +371 22443812, e-pasta adrese anete.urka@preili.lv), Iveta Piziča (tālr. +371 29336050, e-pasta adrese iveta.pizica@preili.lv)

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja