Logo

Preiļos šā gada 22.aprīlī notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life” (LLB-2-255)  atklāšanas pasākums. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Ludzas novada pašvaldības, Preiļu novada domes, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes, Riebiņu novada domes, Aglonas novada domes, kā arī partneri no Baltkrievijas- Verhnedvinskas izpildkomiteja, izglītības iestāde „Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola”, Glubokoje rajona fizkultūras centrs, projekta asociētais partneris Latvijas Republikas Veselības ministrijas Slimību kontroles un profilakses centrs, kā arī Latvijas Tautas sporta asociācija. Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Projekta atklāšanas pasākumā Silva Erba, Slimību profilakses un kontroles centra, Pētniecības, statistikas un veselības veicināšanas departamenta, Veselības veicināšanas nodaļas vecākā veselības veicināšanas koordinētāja sniedza informāciju par aktualitātēm un prioritātēm veselības veicināšanas jomā Latvijā, kā arī prezentēja Veselības ministrijas izdotās vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā. Latvijas Tautas sporta asociācijas pārstāve Fanija Šitca stāstīja pa fizisko āra aktivitāti – nūjošanu un tās pozitīvo ietekmi uz veselību. Šā gada augustā projekta partneru sporta pedagogiem Fanija Šitca sniegs iespēju iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas par pareizo nūjošanas tehniku.  Par veselīga dzīvesveida popularizēšanas aktivitātēm Preiļu novadā pastāstīja Preiļu novada sporta pasākumu organizētājs Leonīds Valdonis.

Projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” ietvaros Preiļu pilsētas parkā tiks izveidota daļēji apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase 2 km garumā, iegādāts nepieciešams aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai uzturēšanai, iegādāti 50 slēpošanas komplekti (slēpes ar stiprinājumiem, nūjas un slēpošanas zābaki) dažāda vecuma cilvēkiem, 30 nūjošanas nūju komplekti.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 45 469,31 Ls, no kuriem 90% t.i. 40 922,38 Ls tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 2 273,47 Ls un valsts līdzfinansējums ir 2 273,46 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 21.marts- 2014.gada 20.septembris (18 mēneši).37

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Eiropas  Savienību  veido  27 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības. 

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Preiļu novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv