Preiļu novada dome
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

aicina darbā bāriņtiesas locekli uz noteiktu laiku (0.5 slodze)

Amatam ir noteikts valsts amatpersonas statuss.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un atbilstoša profesionālā klasifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija (nav sodāmības par kriminālpārkāpumiem, nav pārkāptas bērnu tiesību aizsardzības normas);
 • apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem ne mazāk kā 150 stundu apjomā;
 • vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • darba pieredze Bāriņtiesā,  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un pieredze Bāriņtiesas apliecinājumu izdarīšanā, kā arī pieredze darbā ar datu bāzēm tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam:

 • bruto algu mēnesī EUR 400.00,
 • atbildīgu un dinamisku darbu.

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz Preiļu novada bāriņtiesas locekļa amatu”  lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 18. augustam Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lvPapildu informācija pa tālruni: +371 65322106.

Darba vietas adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

Aktuāla līdz 18.08.2020.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065720, kontaktinformācija: Raiņa bulvāris 19, Preiļi,  Preiļu  novads, LV-5301. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.
Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) var iepazīties  Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē www.preili.lv.