Jaunatne

Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu Jaunatnes nodaļā apvienojušies 11 aktīvi, enerģiski, zinoši un darboties griboši novada jaunieši. Nodaļa darbojas jau kopš 2021. gada pavasara, tās mērķis ir izglītot jauniešus, iesaistīt un iedrošināt brīvprātīgajā darbā, lietderīgi pavadīt brīvo laiku un palīdzēt citiem.

Mūsu LSKJ darbības programmas iekļauj pirmo palīdzību, veselības veicināšanu un atbildību par ilgtspējīgu vidi, sociālās iekļaušanās veicināšanu, vardarbības un diskriminācijas mazināšanu, LSK un LSKJ ideju popularizēšanu, reģionālu un starptautisku sadarbību.

Pa šo laiku esam iesaistījušies dažādas aktivitātes. Pagājušajā pavasarī, atzīmējot Starptautisko labdarības dienu, kopā ar Riebiņu Vidusskolas LSKJ nodaļu organizējam akciju, kuras laikā vācam ziedojumus Daugavpils suņu patversmei. Atsaucība bija liela un mēs bijām gandarīti, ka kopā varējām sasildīt mazās četrkājaino draugu sirdis.

Sadarbībā ar novada jauniešu centru “ČETRI” tika rīkots plogings. Aktivitātes mērķis bija ploginga kustības popularizēšana. Tā ir lieliska iespēja sakārtot sev apkārt esošo vidi un apvienot to ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot savu veselību.

Pavasarī divas nodaļas pārstāves iesaistījās Pirmās palīdzības apmācībās, kurās tika mācīts kā rīkoties un pareizi palīdzēt cietušajam, sniedzot pirmo palīdzību. Lai arī situācija valstī neļāva visiem tikties un kopā praktiski iemēģināt roku visos vingrinājumos, pasniedzēji atrada radošu pieeju kā risināt šo jautājumu. Apmācību dalībnieki iesaistīja savus mājiniekus un veidoja video, kuros veica uzdoto. Iegūtās zināšanas tālāk tika pielietotas dodoties uz skolām, vadot jauniešiem nodarbības par dažādām tēmām un stāstot kā pareizi rīkoties.

Vasarā iesaistījāmies pilsētas svētkos Preiļos, Rēzeknē un Ludzā pārstāvot Sarkano Krustu. Pie mums teltī bija iespēja aizpildīt testu un pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas Sarkano Krustu, kā arī ietrenēt roku, lai atdzīvinātu “Anniņu”. Apmeklētājiem bija iespēja uzzināt un noskaidrot sev vēlamos jautājumus par pirmo palīdzību, Sarkano Krustu un brīvprātīgo darbu kopā ar jauniešiem.

Preiļu nodaļa piedalījās arī projektā HIV – Humāns, Iedvesmojošs, Vesels. Projekta laikā tika apgūtas jaunas zināšanas, ar kurām dalīties un izglītot sabiedrību, lai mazinātu HIV infekcijas izplatību Latvijā.

Šobrīd nodaļa gatavojas Dienas aprūpes centra apmeklējumam nedēļā pirms Lieldienām. Nodaļas biedri sagatavos un pasniegs pirmās palīdzības nodarbību aprūpes centra apmeklētājiem.

Mūsu jaunieši dodas arī Erasmus apmaiņas projektos, pārstāvot Latvijas Sarkano Krusta Jaunatni starptautiski. Arī pašlaik mūsu biedrs Raivis atrodas Portugāle, lai mācītos un uzzinātu vairāk par iekļaujoša sporta principiem visai sabiedrībai.Esam aktīvi jaunieši, kuri organizē, aicina piedalīties un iesaistīties arī citus!

LSK Latgales komitejas Jaunatnes nodaļu koordinatore
LSKJ Preiļu nodaļas vadītāja
Santa Prikule
Tālr.: +371 28890058