Atrašanās vieta

Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads, LV-5326

Kontaktinformācija:

Santa Prikule
Preiļu nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 28890058
E-pasta adrese: santaprikule@gmail.com

Evelīna Upeniece
Riebiņu vidusskolas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 27812923
E-pasta adrese: evelina.upeniece2@inbox.lv

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) ir daļa no Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) un ietver LSK biedrus vecumā no 13 līdz 30 gadiem. LSKJ ir lielākā jauniešu brīvprātīgo organizācija Latvijā ar reģionālām nodaļām visā valsts teritorijā. LSKJ īsteno humāno darbu sabiedrības labā, piedalās projektu īstenošanā un organizē neformālo izglītību jauniešu vidū.


 

LSKJ kā brīvprātīgais ir aicināts pievienoties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Kopā varam palīdzēt!

 • pirmā palīdzība;
 • veselības veicināšana un atbildība par ilgtspējīgu vidi;
 • sociālās iekļaušanas veicināšana;
 • vardarbības un diskriminācijas mazināšana;
 • LSK un LSKJ ideju popularizēšana un reģionālā un starptautiskā sadarbība.
 • labdarības akciju organizēšanu- ziedojumu vākšana Daugavpils dzīvnieku patversmei;
 • ploginga kustības popularizēšanu;
 • teorētisko un praktisko zināšanu ieguvi pirmajā palīdzībā, jauniešu tālākizglītošanu pirmajā palīdzībā;
 • sabiedrības veselības veicināšanu- informējot par HIV saslimšanas riskiem un drošas dzimumdzīves pamatprincipiem, popularizējot krūts vēža profilakses pasākumus, kā arī organizējot aktīvās atpūtas pasākumus – Jogas dienu;
 • kvalitatīvu brīvā laika veicināšanu jauniešu starpā, organizējot filmu vakarus un saliedēšanās pasākumus, piedaloties neformālās izglītības apmācībās;
 • starptautiskās sadarbības veicināšanu, piedaloties Erasmus+ projektos (Itālijā, Portugālē) un, rakstot projektu pieteikums.