Lielās Talkas aktivitātes Preiļu novadā aizsākās jau pirms oficiālās talkas norises datuma. Iepriekš talkoja vairākas pašvaldības iestādes un novada izglītības iestāžu darbinieki, skolēni un viņu vecāki, kā arī uzņēmumu un organizāciju kolektīvi sakopa sev piegulošās teritorijas un tuvējo apkārtni.

22. aprīlī, dienā, kad visā Latvijā jau 16. reizi pēc kārtas norisinājās Lielā Talka, arī Preiļu novada iedzīvotāji iesaistījās kopīgā talkošanā.

Preiļu pilsētā pirms strādāšanas talcinieki iesildījās uzmundrinošā flešmobā Svētku laukumā, kas lieti noderēja, jo Preiļu muižas kompleksā un parkā uzdevums bija no mitrās lauces pie Liepu ielas uzlasīt akmeņus. Kopā tika aizvestas sešas akmeņu kravas. Blakus pļavā tika nolīdzināti kurmju rakumi, bet grāvī gar A. Paulāna ielu – sagrābtas lapas.

Lielajā Talkā Preiļu muižas kompleksā un parkā iesaistījās arī Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks un citi pārstāvji no Saeimas – delegācija gar A. Paulāna ielu iestādīja piecus fizokarpus.

Arī novada pagastos notika aktīva rosība, iedzīvotāji kopa teritorijas, labiekārtoja kapsētas un vāca atkritumus, lai novads kļūtu sakoptāks, zaļāks un skaistāks.

Lielās Talka, laikapstākļu lutināta, tika aizvadīta aktīvi un raženi strādājot - Preiļu novadā kopumā tika piepildīti 1833 maisi ar atkritumiem, sastādot kopējo svaru - 13,37 tonnas.

Pateicamies visiem talkotājiem par iesaisti un savas artavas ieguldīšanu apkārtējās vides sakārtošanā! Paldies novada izglītības iestādēm, pagastu pārvaldēm, pašvaldības iestādēm un iedzīvotāju iniciatīvu grupām par aktivitāti, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par atsaucību un tehnisko nodrošinājumu, kā arī Preiļu novada Lielās Talkas galvenajam koordinatoram Naurim Lazdam par veiksmīgu talkas norisi novadā.

Paldies ikvienam, kurš arī ikdienā rūpējas par tīru vidi sev apkārt!

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Šogad kopumā tika pieteiktas 1139 talkas vietas. Kopumā visvairāk talkošanas vietu tika pieteikts Rīgā un Pierīgas novados, tāpat talkotāji bijuši aktīvi arī Liepājas novadā un Preiļu novadā.

Uz tikšanos Pasaules Talkā, šī gada 16. septembrī! Zaļa Latvija = Zaļa Pasaule!

Informāciju sagatavoja