Izglītībā Pašvaldībā

24. martā Preiļos viesojās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk - LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga kopā ar vietnieci Irinu Avdejevu.

LIZDA Preiļu un Līvānu novadu arodorganizācijas priekšsēdētājs Andris Pakers informēja, ka dienas pirmajā pusē Preiļu 1. pamatskolā notika LIZDA vadības tikšanās ar Preiļu un Līvānu novadu arodorganizācijas pirmorganizāciju priekšsēdētājiem, kuras laikā LIZDA vadītāja izklāstīja esošo situāciju nozarē, galvenās problēmas un ieceres, kā arī sniedza informāciju par plānoto izglītības nozares darbinieku streiku un gājiena tehniskajiem jautājumiem. Šobrīd arodbiedrības galvenā prasība ir, lai uz 2023. gada 1. septembri Ministru Kabinets apstiprinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un paredzētu tam atbilstošu finansējumu valsts budžetā, kā arī nodrošinātu sabalansētu darba slodzi visiem pedagogiem. Pēc tikšanās ar pirmorganizāciju priekšsēdētājiem LIZDA iepazinās ar Preiļu 1. pamatskolas kolektīvu, kas, līdzīgi kā Līvānu 1. vidusskola, pārstāv skaitliski lielāko arodbiedrības biedru skaitu Preiļu un Līvānu novadu arodorganizācijā. Sarunas gaitā tika sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī ikvienam tika dota iespēja konsultēties arī par individuālām tēmām.

Savukārt viesošanās laikā Preiļu novada pašvaldībā notika saruna par izglītības jomas neatrisinātajiem un atrisinātajiem jautājumiem novadā, kurā piedalījās Preiļu novada domes vadība un deputāti, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un LIZDA Preiļu un Līvānu novadu arodorganizācijas priekšsēdētājs Andris Pakers. Sarunas laikā tika skarti jautājumi par pašvaldības finansiālo ieguldījumu izglītībā, atbalstot pedagogus un sniedzot tiem dažādas sociālās garantijas. Tāpat daudz tika diskutēts par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, kas ir sāpīgs temats visā valstī. LIZDA priekšsēdētāja informēja par procesiem, kuros iesaistījusies arodbiedrība, lai aizstāvētu pedagogu intereses Latvijā.

Vizītes ietvaros LIZDA vadība viesojās Preiļu Galvenajā bibliotēkā, apmeklējot preilietes Ievas Babres veidoto fotoizstādi “Sajūti Preiļus”, kā arī apciemoja keramikas darbnīcu “Jašas podi” keramiķes Kristīnes Nicmanes vadībā. Noslēgumā ciemiņi pauda gandarījumu par notikušo vizīti Preiļos.

LIZDA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 1990. gada 19. maijā un šobrīd ir lielākā un ietekmīgākā nozaru arodbiedrība. 2019. gada 1. janvārī LIZDA uzskaitē reģistrētas 1110 arodorganizācijas, kurās kopumā ir 24 218 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, kas ir 41,8 % no izglītības un zinātnes nozarēs nodarbinātajiem, kuri aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un nozaru attīstību.

Informāciju sagatavoja