Izglītībā Pašvaldībā
Preiļos viesojas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, lai diskutētu par skolu tīkla sakārtošanu Latvijā

6. aprīlī Preiļos uz tikšanos ar pašvaldības vadību, Izglītības pārvaldi, skolu direktoriem un deputātiem ieradās Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta pārstāves Edīte Kanaviņa (departamenta direktore) un Ramona Urtāne (vecākā eksperte), lai iepazīstinātu ar kritērijiem, kādi tiek skatīti ministrijā un tās izveidotajā darba grupā, kuras mērķis ir definēt, kāds varētu būt skolu tīkla kopums Latvijā.

Izveidotajā darba grupā iesaistīti Latvijas Pašvaldību savienības un arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji. Darba grupā skolu tīkls tiek skatīts pa dažādām pozīcijām, vērtējot četrās klašu grupās: 1.-3. klases, 4.-6. klases, 7.-9. klases un 10.-12. klases. Ministrijas pārstāves uzsvēra, ka ļoti būtiski situāciju vērtēt tieši pa klašu grupām (atbilstoši vecumposmam), lai rastu piemērotākos risinājumus, skatot kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus. Plānots, ka darba grupa par skolu tīkla sakārtošanas kritērijiem varētu vienoties līdz maija vidum.

Tāpat tikšanās laikā klātesošie diskutēja par Preiļu novada domes neseno lēmumu reorganizēt Riebiņu vidusskolu un Preiļu 2. vidusskolu par pamatskolām, uzklausot ministrijas pārstāvju vērtējumu par to.

Skolu tīkla sakārtošanas jautājums ir aktuāls visā valstī, tāpēc šādas un plašāka mēroga diskusijas turpināsies visā Latvijā. 

Informāciju sagatavoja