Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa aizvadītajā gadā uzsāka sadarbību ar Aizkraukles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas darbiniekiem, kuri septembrī viesojās Preiļos, bet 3. maijā Preiļu juristi un iepirkumu speciālisti devās atbildes vizītē uz Aizkraukli.

Tikšanās iesākās ar sarunu pie apaļā galda par aktuālāko abās pašvaldībās, kurā piedalījās Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis, kā arī juridiskās nodaļas speciālisti. Tika apspriesta iestāžu, pagastu pārvalžu un kapitālsabiedrību darbība, publisko iepirkumu aktualitātes, saistošo noteikumu izstrādes gaita un domes sēžu norise. 

Pieredzes apmaiņas brauciens noslēdzās ar aizraujošu ekskursiju pa nozīmīgākajiem kultūrvēstures objektiem: Kokneses parku un pilsdrupām, Likteņdārzu, Kokneses tūrisma informācijas centru.

Atgriezāmies mājās ar vienotu atziņu par šādas sadarbības nepieciešamību, kas dod iespēju salīdzināt, gūt jaunu pieredzi, iepazīt jaunas vietas un uzzināt citu novadu vēsturi.

Aizkraukles novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, apvienojoties Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas novada pašvaldībām. Pašvaldībā ir četras apvienības pārvaldes un Skrīveru pagasta pārvalde.

Aicinām ikvienu apmeklēt vēsturisko Aizkraukles novadu, tautas piemiņai un iedvesmai izstaigāt vēlreiz Likteņdārza takas, apmeklēt iespaidīgās viduslaiku pilsdrupas un izvizināties ar kuģīti pa Pērses upi. Lai sajustu vēstures elpu, paviesoties Skrīveru pārtikas kombinātā, kur kopš 1957. gada top konfekte “Gotiņa”.

Informāciju sagatavoja

Inta Klindžāne

Vadītāja
inta.klindzane [at] preili.lv