Darbinieki

Inta Klindžāne

Vadītāja
inta.klindzane [at] preili.lv

Inese Kunakova

Vadītāja vietniece
inese.kunakova [at] preili.lv

Mārīte Bogdanova

Juriste
marite.bogdanova [at] preili.lv

Inese Pedāne

Juriste
inese.pedane [at] preili.lv

Ilona Žukova

Juriste
ilona.zukova [at] preili.lv

Sintija Trubiņa

Juriste
sintija.trubina [at] preili.lv

Liene Baškatova-Jokste

Konsultante – iepirkumu speciāliste
liene.baskatova [at] preili.lv

Vija Čeirāne

Iepirkumu speciāliste
vija.ceirane [at] preili.lv

Rita Kokorīte

Iepirkumu speciāliste
rita.kokorite [at] preili.lv

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu daļas nolikumu, Daļa īsteno savas funkcijas, veicot sekojošus galvenos uzdevumus:

  • Preiļu novada domes juridiskā atbalsta nodrošināšana;
  • interešu konflikta novēršanas pasākumu nodrošināšana valsts amatpersonu darbībā;
  • iepirkumu procesa nodrošināšana;
  • pašvaldības kā kreditora interešu aizsardzībā;
  • administrēt pašvaldības darbības mantisko attiecību jomā, savas kompetences ietvaros;
  • piedalīties pašvaldības pakalpojumu uzturēšanā, pašvaldības klientu apkalpošanā.