Pašvaldībā Kultūrā Iedzīvotājiem

4. maijā Riebiņu Kultūras namā, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, pirmo reizi tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi “Gada balva nozarē”.

Svētku pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Latvijas Republikas 14. Saeimas deputāte Anita Brakovska. Sarīkojumā iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā kādā no jomām, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns kopā ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Rožinski pasniedza pašvaldības apbalvojumus.

Preiļu novada pašvaldības apbalvojumi un naudas balvas tika pasniegti astoņu nozaru speciālistiem, kuru darbu un ieguldījumu atzinīgi novērtējuši līdzcilvēki, piesakot apbalvojuma saņemšanai:

  • “Gada balva izglītībā” - ilggadējai Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai,
  • “Gada balva kultūrā” - ilggadējai Stabulnieku Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Stabulnieki” vadītājai Natālijai Balodei,
  • “Gada balva labklājībā” - sociālās palīdzības organizatorei Lucijai Armanei,
  • “Gada balva lauksaimniecībā” - piena lopkopības un graudkopības saimniecībai SIA “Gribolva”;
  • “Gada balva uzņēmējdarbībā” – keramiķei Kristīnei Nicmanei (zīmols “Jašas podi”),
  • “Gada balva nevalstiskajā sektorā” - pensionāru biedrības “Vārkavas novada pensionāri” vadītājai Elgai Upeniecei,
  • “Gada balva sportā” - boksa kluba “13Th Round” dibinātājam un trenerim Raimondam Šņepstam,
  • “Gada balva veselības aprūpē” - SIA “Preiļu slimnīca” Dzemdību nodaļas vadītājam Jurim Kļaviņam.

Par pasākuma emocionālo noskaņu parūpējās mākslinieki svētku koncertā “Pa vienam mēs skaņa, bet kopā vārds”, savukārt sarīkojuma izskaņā notika balle kopā ar grupu “Vietu nav”.

Pateicamies pasākuma organizatoriem - Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, visiem māksliniekiem un tehniskajam personālam par svētku radīšanu!

Informāciju sagatavoja