Jaunatne

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs 08.12.2022. organizē pasākumu Latgales reģiona 12. klašu skolēniem, kuri ir aktīvi, izvēlējušies padziļināti apgūt fizikas un ķīmijas priekšmetus – “Karjeras labākās individuālās perspektīvas un izvēles”. Pasākuma mērķis ir izcelt/apzināt katra skolēna personīgās kompetences, kas noderēs turpmākajā karjeras dzīvē/uzņēmējdarbībā; apzināt savu lomu komandā/sadarbības veicināšanā savu vai kopējo mērķu realizēšanā; gūt iedvesmu un motivāciju turpināt padziļināti apgūt eksaktos priekšmetus (īpaši fiziku un ķīmiju) kā savas turpmākās veiksmīgākās nākotnes karjeras izvēles bāzi. Cilvēks kā vērtība ir priekšplānā.

Pasākumam ir divas daļas – interaktīvas nodarbības ar mācību treneri Zuarguss un ekskursija uz uzņēmumu, kas kalpo kā labs piemērs eksakto priekšmetu, kā fizika un ķīmija, pielietojumam un veiksmīgas karjeras veidošanas pamatam.

Preiļu novadu Rēzeknē pārstāvēs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi: Emīls Verčinskis (12.A klase) un Anastasija Krohmaļuka (12.A klase).

Informāciju sagatavojusi

Solvita Ķibere

Izglītības darba speciāliste-pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciāliste - 207.kabinets
solvita.kibere [at] preili.lv