Pašvaldībā Pagastos
Stelles, kas nonākušas Preiļu novada pašvaldības īpašumā

Pārrobežu sadarbības programmas "Amatniecība bez robežām" (Crafts) ietvaros Preiļu novada pašvaldības īpašumā nonākušas stelles, kas uzstādītas Salas sākumskolā, Saunas pagastā. Projekta mērķis ir bijis tādu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošana, kas izmantotu vietējos resursus. Tā kā Salas sākumskolas direktore Anita Vjakse jau ļoti sen nodarbojas ar aušanu un skolā arī bērni tiek iepazīstināti ar šo amatniecības virzienu, steļļu uzstādīšana Salas sākumskolā kalpos ne tikai kā labs pienesums ārpusskolas nodarbību procesam, bet arī vietējai kopienai. Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem, tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde, keramika, un stikls.

6. jūnijā uz jaunajām stellēm tika uzmests un sariests pirmais audekls, kurā audīs karogu folkloras kopai "Golūda" šī gada XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem.

Informāciju sagatavoja