Pašvaldībā Pagastos Autoceļi

Atsaucoties uz 29.12.2022. pašvaldības publicēto informāciju par autoceļu tīklu un to, ka kritēriji tiks izskatīti 2023. gada janvāra komitejā un domes sēdē, vēlamies informēt, ka diemžēl gada nogalē un janvāra pirmajā pusē liela daļa pašvaldības atbildīgo darbinieku ilgstoši slimoja, kā rezultātā kavēta atbilstošo dokumentu virzība, tāpēc autoceļu izvērtējuma kritēriji tiks skatīti š. g. februāra infrastruktūras un novada attīstības komitejā un domes sēdē.

Pašvaldība informē, ka pēc pašvaldības autoceļu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas domes sēdē, katrā pagastā tiks organizētas iedzīvotāju sanāksmes, kuru laikā tiks lemts par to, kuru pašvaldības autoceļu pārbūvi vai atjaunošanu iekļaut pašvaldības autoceļu prioritārajā sarakstā.

Apspriedes laikā tiks pārrunāti autoceļu vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiks izvēlēti pašvaldības autoceļi pārbūves vai atjaunošanas veikšanai, tiks noteikts Preiļu novada prioritāro ceļu saraksts, kuru apstiprinās Preiļu novada domes sēdē.

Prioritāri atbalstīs objektus, kas ļauj veicināt apdzīvotības saglabāšanu un vietējās uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju intereses.