Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Laicīgi gatavojoties 2024. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izsūtīšanai, vēlamies iedzīvotājiem atgādināt par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piegādes kanāliem.

Gada sākumā Preiļu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem izsūta paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” minētajam, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. Tā kā katrs pa pastu izsūtīts maksāšanas paziņojums tērē pašvaldības budžeta līdzekļus, atgādinām, ka ikvienam iedzīvotājam – NĪN maksātājam – ir iespējams pieteikumu NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai ērti aizpildīt elektroniski 3 soļos:

  1. Nekustamā īpašuma īpašniekam portālā nepieciešams autentificēties izmantojot interneta bankas vai e-paraksta autentifikācijas rīku.
  2. Sadaļā “Nekustamais īpašums” “E-pasta un SMS pieteikums” nepieciešams norādīt pašvaldību, e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Norādot mobilā tālruņa numuru, ir iespējams pieteikties SMS atgādinājumiem par NĪN samaksas termiņa tuvošanos. 
  3. Apstiprināt ievadītās e-pasta adreses pareizību, atverot saiti saņemtajā e-pasta adreses apstiprināšanas paziņojumā.

Papildus vēršam uzmanību, ka juridiskām personām ir pienākums aktivizēt e-adresi jau no 2023. gada 1. janvāra.

Svarīgi! Ja iedzīvotājs aktivizē Latvijas valsts oficiālo e-adresi, tad papildu darbības nav jāveic un pašvaldība automātiski NĪN maksāšanas paziņojumu nosūta uz iedzīvotāja e-adresi.

Ja iedzīvotājiem nav iespējams elektroniski aizpildīt pieteikumu, aicinām šo informāciju iesniegt klātienē klientu apkalpošanas centros Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Saules ielā 8, Riebiņos, Somersētas ielā 34, Aglonā vai sazināties ar nodokļu administratorēm, atbilstoši teritorijai, kurā atrodas nekustamais īpašums:

Informāciju sagatavoja