Preiļu novadā Iedzīvotājiem
Aicinām pieteikties pašvaldības atbalstam Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai

Preiļu novada dome 2023. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.15.,30.§) par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Preiļu novadā 2024.-2029. gadam apstiprināšanu. Minētās programmas ilgtermiņa mērķis ir palīdzēt Preiļu novadā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas – atjaunot tās un veicināt tajās dabai draudzīgu saimniekošanu.

Saskaņā ar minēto programmu, Preiļu pašvaldība 2024. gada maijā ir uzsākusi Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumus Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošajās teritorijās, 31,29 ha platībā – 6,32 ha paredzēta mehāniskās metodes pielietošana un 24,97 ha ķīmiskās metodes pielietošana. Metodes var tikt precizētas, ja nepieciešams, izmantojot kombinēto metodi, to saskaņojot ar attiecīgās pagastu pārvaldes vadītāju. Latvāņu apkarošana Preiļu novada pašvaldībā notiek saskaņā ar noslēgto līgumu par “Latvāņu ierobežošanas pasākumu īstenošanu Preiļu novadā administratīvajā teritorijā”, ko veic SIA “RLUKSS”.

Atkārtoti aicinām Preiļu novada zemju īpašniekus līdz 2024. g. 15. jūnijam pieteikties izsludinātajam grantu pieteikumu konkursam “Preiļu novada Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grantu programma”. Var pieteikties privāto tiesību fiziskas vai juridiskas personas, kuru zemes īpašumi atrodas Preiļu novada teritorijā, un uz kuru zemes īpašuma ir fiksēta latvāņu izplatība vismaz 0,1 ha platībā vai zemes īpašumā, kurā ir fiksēta latvāņa audze ar vismaz 20 augu kopām, un īpašniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Preiļu novadā.

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likumu, zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Pašvaldības pienākums ir koordinēt latvāņa ierobežošanas un apkarošanas pasākumus, ja zemju īpašnieki to nedara. Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 25. pantu – par invazīvo augu sugu audzēšanu, izplatības pieļaušanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, kā arī informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu invadētajām platībām, zemes īpašniekam vai tiesiskajam vadītājam var tikt piemērots administratīvais pārkāpums, sākot no brīdinājuma līdz naudas sodam: privātpersonām brīdinājums, 50 – 1500 eiro, juridiskai personai brīdinājums, 300 – 3000 eiro.

Pašvaldība informē, ka no 2024. gada 15. jūnija tiks veikta ar latvāni invadēto teritoriju apsekošana, sagatavoti apsekošanas akti un informēti ar latvāni invadēto teritoriju īpašnieki. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie Preiļu novada pagastu vadītājiem un/vai Preiļu novada pašvaldības vides pārvaldības speciālista.

 Ar nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Informāciju sagatavoja

Nikola Djubina

Teritorijas plānotāja
nikola.djubina [at] preili.lv