Sabiedrībā
Novadniecei Lidijai Naglei – 95

2. maijā skaisto 95 gadu jubileju svinēja novadniece Lidija Nagle. “Dievs, daba, darbs” – šāds ir seniores moto, ar kuru nodzīvots ilgais un raženais mūžs. Lidija Nagle dzimusi 1929. gadā Rēzeknes apriņķī, Barkavas pagastā, deviņu bērnu ģimenē.

Lidijas kundzes mūžs nav bijis viegls – 13 gadu vecumā zaudēja māti, 1949. gadā 19 gadu vecumā piespiedu kārtā nācās atstāt dzimto zemi, jo padomju varas nežēlīgo represiju rezultātā ģimeni deportēja uz Sibīriju, un tika atņemts viss, ko nespēja paņemt līdzi. Sibīrijā aizsaulē devās arī kundzes vecmamma. Esot izsūtījumā, Lidija Nagle pievērsās dzejai. Rindu pa rindai tapa vairāki smeldzoši darbi, kundzei “izrakstot bēdas”.

Iespēja atgriezties Latvijā radās 1956. gadā, nu jau kopā ar meitu, kurai tolaik bija vien seši mēneši. Kā informē jubilāre, pēc atgriešanās grūtības sagādājis iegūt vietu, kur dzīvot – atbalstu sniegusi māsīca, kura Ērgļu rajona fermā kopusi lopus. Lidija Nagle sava mūža laikā nav ļāvusi smagajām situācijām sevi salauzt, dzīves gadi bijuši ļoti darbīgi – strādājusi arī fermā kolhozā “Sarkanais Stars”, pēc tam, meitai uzsākot gaitas pirmajā klasē, Preiļu aptiekā, kur nostrādāja līdz pensijas vecumam.

Dzīves līkločos seniori pavadījusi mīlestība pret dzeju, cieņa pret ģimenes vērtībām un literatūru. Ar dzejas rakstīšanu kundze nodarbojas arī šobrīd – laikam ejot, ir tapušas vairākas klades ar dzejas rindiņām par darba gaitām un iekšējām izjūtām. Lidijas kundzei dzejas rindu iegaumēšana un krustvārdu mīklu minēšana palīdz uzturēt asu prātu, tāpat arī patīk grāmatu lasīšana.

Sirsnīgi sveicot, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka pasniedza jubilārei pašvaldības Pagodināšanas rakstu, novēlot stipru veselību, dzīvesprieku un saticību!

Informāciju sagatavoja