Jaunatne
Noslēgušās Latgales jauniešu-līderu apmācības “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”

Lai pavērtu plašākas iespējas Latgales jauniešiem apgūt prasmes līdzdarbībai sava novada, Latvijas un Eiropas dienas kārtības veidošanā un pilnveidotu to līderības kompetences, Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde un "EUROPE DIRECT Dienvidlatgale" centrs sadarbībā ar Latgales pašvaldībām un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, reģiona jauniešiem no 2023. gada 17. martam līdz 4. augustam rīkoja apmācību programmu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”.

25 jaunieši no Rēzeknes, Preiļu, Līvānu, Krāslavas, Ludzas novadiem, Daugavpils un Rēzeknes pilsētām apguva dažādas jaunas prasmes un padziļināja zināšanas par politisko dienas kārtību Latvijā un Eiropas Savienībā, runāja par izvēlēm un atbildību savā skolā, novadā, pilsētā, valstī un pasaulē. Preiļu novada pašvaldību šajās apmācībās pārstāvēja Beāte Cirša un Raivis Žihars:

“Mācībās apguvām dažādas tēmas, kas saistītas ar jautājumu “Kas ir līderis?” un “Kā būt par līderi?”. Apmācību laikā ieguvu jaunus draugus, atmiņas, zināšanas, kuras izmantošu tālāk dzīvē. Nevaru nepieminēt fantastiskos skolotājus, kuri nu ir kļuvuši kā draugi. Tiešām, esmu ļoti pateicīga, ka es varēju izmantot šo iespēju,” pauž Beāte.

Savukārt Raivis par apmācībām saka: ““Stipras saknes Latgalē" apmācības bija neaizmirstama pieredze, kas man sniedza bagātīgu ieguvumu. Pirmkārt, es ieguvu vērtīgas zināšanas un prasmes, kas attiecas uz līdera lomu un sadarbības veicināšanu. Mācoties no pieredzējušiem līderiem un ekspertiem, es iemācījos stratēģijas, kā efektīvi vadīt un veidot komandas darbu, kas ir būtisks aspekts jebkuras attīstības procesā. Apmācības bija patiesi iespaidīgas un motivējošas. Es ne tikai ieguvu jaunas zināšanas, bet arī iepazinos ar daudzām uzņēmīgām un dedzīgām personām, kuras strādāja pie savu novada attīstības un kultūras saglabāšanas. Kopīgi veicot dažādas uzdevumus un aktivitātes, mēs dalījāmies ar savām idejām un atbalstījām viens otra mērķus.

Turpmāk es plānoju izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai aktīvi iesaistītos Preiļu novada attīstības jautājumos. Mani galvenie mērķi ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, veidot jauniešiem izglītojošus pasākumus izglītības un karjeras attīstīšanai, kā arī uzlabot infrastruktūru un tūrisma potenciālu Latgalē. Šīs apmācības sniedza lielu ieguvumu ne tikai man personīgi, bet arī novadam kopumā. Man ir stingra pārliecība, ka, izmantojot iegūtās zināšanas un sadarbību ar citiem līderiem, mēs varam veicināt ilgtspējīgu un sasniedzamu attīstību visā novadā. Es priecājos, ka varu dot savu ieguldījumu novada attīstībā un veidot labvēlīgāku un perspektīvāku nākotni visiem tā iedzīvotājiem.

Tāpat arī jaunieši izsaka pateicību Preiļu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu un ticību viņiem. Jauniešiem ir pārliecība, ka šī pieredze būs kā atspēriens ceļā uz kļūšanu par veiksmīgiem un iesaistošiem līderiem, kuri spēs pilnveidot ne tikai sevi, bet arī bagātināt apkārtējo vidi ar pozitīvām pārmaiņām.”

Informāciju sagatavoja